pondělí 2. listopadu 2015

(EKG Kazuistika) 2:1 nebo 3:1?

60letá pacientka s námahovou dušností. Již po RFA a re-RFA flutter síní v minulosti. Jak popíšete její EKG?

* Děkuji za poskytnutí EKG Martinovi K.!Popis EKG:
 • Akce srdeční pravidelná.
 • Frekvence 124/min.
 • QRS komplex štíhlý.
 • Známky hypertrofie LK (může být zvýrazněno tachykardií!).
 • ST deprese ve V5-V6 a vyšší odstupy ST ve V1-V3.


Interpretace:
Vidíme pravidelnou tachykardii se štíhlým QRS komplexem. Musíme se pořádně podívat co se děje v síních:Ve spodních svodech (II, III, aVF) vidíme negativní "zuby pily", které prozrazují flutter síní. Zdálo by se, že se převádí na komory v poměru 4:1 (4 zuby pily na 1 QRS komplex). To je ale krajně nepravděpodobné - frekvence komor je 124/min. To znamená, že frekvence flutteru by musela být 496/min. To je příliš rychlá frekvence flutter síní (mívá max. 350/min). Ve skutečnosti by to byla i příliš rychlá frekvence u dítětě s flutterem síní.


Pomůže nám svod V1:

Vidíme, že flutter se převádí ve skutečnosti v poměru 2:1. To znamená, že má frekvenci v síních 248/min, což již odpovídá frekvenci flutteru síní (obzláště u pacientky po 2 radiofrekvenčních ablacích).


Převod 2:1 potvrzuje krásně i svod aVL:Poučení:
 • Když zjišťujeme co se děje v síních, musíme si prohlédnout všechny svody!

sobota 26. září 2015

(EKG kazuistika) Flutter komor

67letý pacient hospitalizovaný pro subakutní rozsáhlý infarkt přední stěny. Po několika dnech se začaly objevovat opakovaně širokokomplexové tachykardie. Jak popíšete jeho EKG?Popis EKG:
 • 1.QRS komplex je sinusový s prodlouženým PR intervalem (210ms). Následuje pravidelná tachykardie se širokým QRS komplexem.
 • QRS komplexy jsou bizarní a nemají tvar RBBB nebo LBBB.
 • Osa je výrazně doleva.
 • Frekvence je 276/min.

Vytvořil jsem modrou vertikální čáru od QRS komplexu, u kterého vím, kde přesně začíná. Modrá čára mi tak ukázala začátky QRS komplexů ve všech ostatních svodech. Osa QRS komplexů je výrazně deviovaná doleva.


U takto rychlých a pravidelných tachykardií je snazší frekvenci spočítat "ob jeden QRS komplex" (viz červený interval). Výsledek se pak vynásobí dvěmi.Interpretace EKG:
Rychlá pravidelná tachykardie se širokými, bizarními QRS komplexy, s extrémní osou. Jedná se o komorovou tachykardii. Při frekvenci 276/min ji také již můžeme označit jako flutter komor. Rozdíl mezi komorovou tachykardií a flutterem komor je jen ve frekvenci.

(EKG Kazuistika) Stimulovaná širokokomplexová tachykardie

64letá pacientka recentně po implantaci 2dutinového kardiostimulátoru. Na telemetrii zachyceny běhy širokokomplexové tachykardie. Jak popíšete její EKG?

Popis EKG:
 • Pravidelná tachykardie se širokým QRS komplexem, poté síňová stimulace s prodlouženým PR intervalem.
 • Při tachykardii je frekvence 140/min.

Bližší pohled nám odhalí několik důležitých podrobností:
Před QRS komplexy vidíme nepatrné stimulační spiky. Vzhledem k tvaru připomínajícímu LBBB se jedná o stimulaci z pravé komory. Jako většina dnešních přístrojů má i tento bipolární stimulační elektrodu, proto je stimulační spike téměř neviditelný.
Ve stejném svodu vidíme i P vlny, v tomto případě jsou s největší pravděpodobností retrográdní. To nám naznačuje i zcela opačný tvar P vln u stimulace síní mimo tachykardii.


Interpretace:
Pravidelná stimulovaná širokokomplexová tachykardie u pacienta s 2dutinovým kardiostimulátorem by vždy měla vzbudit podezření na pacemakerovou tachykardii. Tu nám zde potvrzují retrográdní P vlny za QRS komplexy. Při kontrole nastavení přístroje se dozvídáme, že maximální frekvence, kterou může přístroj stimulovat, je u tohoto pacienta 140/min. Pacemakerová tachykardie téměř vždy běží maximální nastavenou stimulační frekvencí přístroje.

Pacemakerová tachykardie obvykle sama nekončí. V tomto případě ji ukončil algoritmus kardiostimulátoru, který tachykardii rozpoznal, neuměl ji ale předejít. Proto byla nutná úprava nastavení přístroje.


Co je přesně PMT (pacemaker-mediated tachycardia) je téma na další článek, který doplním případně až na Vaše vyžádaní..