neděle 6. prosince 2015

(CO NEMINOUT) Zjednodušený algoritmus k určení typu AV blokády

Vytvořil jsem zjednodušený algoritmus k rychlému určení přesného typu AV blokády. Začátek je vlevo nahoře. Bude fungovat u většiny AV blokád (výjimky z pravidla samozřejmě existují).

pondělí 2. listopadu 2015

(EKG Kazuistika) 2:1 nebo 3:1?

60letá pacientka s námahovou dušností. Již po RFA a re-RFA flutter síní v minulosti. Jak popíšete její EKG?

* Děkuji za poskytnutí EKG Martinovi K.!Popis EKG:
  • Akce srdeční pravidelná.
  • Frekvence 124/min.
  • QRS komplex štíhlý.
  • Známky hypertrofie LK (může být zvýrazněno tachykardií!).
  • ST deprese ve V5-V6 a vyšší odstupy ST ve V1-V3.


Interpretace:
Vidíme pravidelnou tachykardii se štíhlým QRS komplexem. Musíme se pořádně podívat co se děje v síních:Ve spodních svodech (II, III, aVF) vidíme negativní "zuby pily", které prozrazují flutter síní. Zdálo by se, že se převádí na komory v poměru 4:1 (4 zuby pily na 1 QRS komplex). To je ale krajně nepravděpodobné - frekvence komor je 124/min. To znamená, že frekvence flutteru by musela být 496/min. To je příliš rychlá frekvence flutter síní (mívá max. 350/min). Ve skutečnosti by to byla i příliš rychlá frekvence u dítětě s flutterem síní.


Pomůže nám svod V1:

Vidíme, že flutter se převádí ve skutečnosti v poměru 2:1. To znamená, že má frekvenci v síních 248/min, což již odpovídá frekvenci flutteru síní (obzláště u pacientky po 2 radiofrekvenčních ablacích).


Převod 2:1 potvrzuje krásně i svod aVL:Poučení:
  • Když zjišťujeme co se děje v síních, musíme si prohlédnout všechny svody!

sobota 26. září 2015

(EKG kazuistika) Flutter komor

67letý pacient hospitalizovaný pro subakutní rozsáhlý infarkt přední stěny. Po několika dnech se začaly objevovat opakovaně širokokomplexové tachykardie. Jak popíšete jeho EKG?Popis EKG:
  • 1.QRS komplex je sinusový s prodlouženým PR intervalem (210ms). Následuje pravidelná tachykardie se širokým QRS komplexem.
  • QRS komplexy jsou bizarní a nemají tvar RBBB nebo LBBB.
  • Osa je výrazně doleva.
  • Frekvence je 276/min.

Vytvořil jsem modrou vertikální čáru od QRS komplexu, u kterého vím, kde přesně začíná. Modrá čára mi tak ukázala začátky QRS komplexů ve všech ostatních svodech. Osa QRS komplexů je výrazně deviovaná doleva.


U takto rychlých a pravidelných tachykardií je snazší frekvenci spočítat "ob jeden QRS komplex" (viz červený interval). Výsledek se pak vynásobí dvěmi.Interpretace EKG:
Rychlá pravidelná tachykardie se širokými, bizarními QRS komplexy, s extrémní osou. Jedná se o komorovou tachykardii. Při frekvenci 276/min ji také již můžeme označit jako flutter komor. Rozdíl mezi komorovou tachykardií a flutterem komor je jen ve frekvenci.